Στην Άλφα Κατασκευαστική ΑΤΕ ειδικευόμαστε σε ειδικές αναστηλωτικές εργασίες, επισκευές και ενισχύσεις, έργα υποδομής και κατασκευές κτιρίων.