Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων συνίσταται στο σύνολο των υπηρεσιών και λειτουργιών, που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών υποδομών, των εργαζομένων της εταιρείας και γενικότερα της οργάνωσης της επιχείρησης. Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων είναι μια σύνθετη διαδικασία, που περιλαμβάνει ένα πλέγμα δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, όπως:

  • Την επιθεώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Προληπτικούς – τακτικούς ελέγχους σε ότι αφορά την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων του κτιριακού συγκροτήματος
  • Την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επίβλεψη της λειτουργίας των κτιριακών υποδομών
  • Την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων
  • Την ασφάλεια του κτιρίου

Η πολυετή εμπειρία της ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. στην συντήρηση μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων την καθιστά εξαιρετικά ανταγωνιστική στην τεχνική διαχείριση και επίβλεψη της λειτουργίας των υποδομών, καθώς και στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και κινδύνων. Έχοντας άμεση διαθεσιμότητα σε εξειδικευμένο προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία και κατάρτιση για όλες τις εργασίες συντήρησης, και ακολουθώντας πάντα υψηλές προδιαγραφές εργασίας και ασφάλειας, μπορούμε να προλάβουμε ή να επιλύσουμε άμεσα κάθε τεχνικό ζήτημα, που μπορεί να προκύψει και να απειλήσει την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Ενδεικτικά Έργα