Ο τομέας της Αντισεισμικής Μηχανικής έχει προοδεύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια, ώστε να έχει εξασφαλισθεί με μεγάλα επίπεδα αξιοπιστίας η προστασία και η ασφάλεια ενός νεότευκτου κτιρίου, κατασκευασμένου σύμφωνα με τον πρόσφατο Αντισεισμικό Κανονισμό, σε σεισμικές δράσεις. Δυστυχώς όμως η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων έχει κατασκευασθεί σε εποχές, που οι γνώσεις μας σε θέματα σεισμού ήταν περιορισμένες και δεν εφαρμόζονταν τα σημερινά αυστηρά κριτήρια στην κατασκευή και στην επίβλεψη των έργων. Σαν αποτέλεσμα, η μεγάλη πλειοψηφία του σημερινών δομημάτων παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα (μικρή αντοχή σε σεισμικές δράσεις, μειωμένη ακαμψία ή πλαστιμότητα, παρουσία ασθενών ορόφων – πιλοτές) τα οποία τα καθιστούν επικίνδυνα σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών δράσεων, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη κατάρρευση πολλών κτιρίων στο σεισμό της Αθήνας το 1999.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο τομέας των επισκευών και ενισχύσεων είναι ένας κλάδος, ο οποίος απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία, που ξεπερνάει το επίπεδο γνώσης του μέσου πολιτικού μηχανικού, ενώ παράλληλα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων, μιας και λανθασμένες επιλογές σε τοπικό επίπεδο μπορεί, όχι μόνο να αποδειχθούν αναποτελεσματικές, αλλά και να αυξήσουν την τρωτότητα του συνόλου του κτίσματος.

Η ΑΛΦΑΚΑΤ, επενδύοντας στην αυξημένη της τεχνογνωσία πάνω σε ειδικά θέματα αντισεισμικών, προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου, δραστηριοποιείται σε ειδικές αναστηλωτικές εργασίες και επισκευές και ενισχύσεις υφισταμένων κτιρίων, συνδυάζοντας τεχνογνωσία τόσο στο τομέα της μελέτης, όσο και στον τομέα της κατασκευής.

Σημαντικό ρόλο στη παγίωση της θέσης της ΑΛΦΑΚΑΤ σαν μια από τις εταιρείες υψηλής τεχνογνωσίας στο χώρο παίζουν οι στενές συνεργασίες της με εταιρείες και πανεπιστήμια με εξειδίκευση στην ανάλυση κατασκευών (Seismosoft, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, European Centre for Research and Training in Earthquake Engineering-EUCENTRE) και στην τεχνολογία υλικών ενίσχυσης.

Αντισεισμική Ενίσχυση Κτιρίων – Τοιχοποιίας – Λιθοδομών – Φέροντος Οργανισμού

  • ενισχύσεις κτιρίου με μανδύες γκανάιτ
  • ενίσχυση πλάκας με ρητίνη
  • ενίσχυση κτιρίου με ανθρακονήματα
  • εκτοξευόμενο σκυρόδεμα gunite
  • πλέγμα ενίσχυσης τοιχοποιίας
  • ενισχύσεις με ανθρακοελάσματα

Ενδεικτικά Έργα