Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, την εμπειρία της και την ειδική τεχνογνωσία, καθώς και στο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό της, η ΑΛΦΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή έργων υποδομής όλων των κλάδων (λιμενικά έργα, διαμορφώσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, έργα οδοποιίας κτλ.).

Η εταιρεία δίνει μεγάλη έμφαση σε έργα υψηλής τεχνογνωσίας, που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση και εξοπλισμό, όπως π.χ. λιμενικά έργα ή φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας, ακολουθώντας την στρατηγική της απόφαση να εξειδικευθεί σε ειδικά έργα, στα οποία δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες μεγάλου ανταγωνισμού, που συναντώνται σε συμβατικά έργα όπως τα υδραυλικά έργα ή τα έργα οδοποιίας.

Ενδεικτικά Έργα