Η ΑΛΦΑΚΑΤ είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Seismosoft στην Ελλάδα, παρέχοντας στην ελληνική κοινότητα των μηχανικών, πρόσβαση σε ισχυρά και καινοτόμα προγράμματα ανάλυσης. Για την αγορά των προγραμμάτων μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία μας και να ενημερωθείτε αξιόπιστα από εξειδικευμένους μηχανικούς, ή να επικοινωνήσετε στο software@alfakat.gr ή στα τηλέφωνα 210-6209024 και 22210-26112.

SeismoBuild

Σεισμική αποτίμηση & ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Περισσότερα

SeismoStruct

Μη γραμμική ανάλυση κατασκευών

Περισσότερα

SeismoSignal

Επεξεργασία χρονοϊστοριών επιτάχυνσης

Περισσότερα

SeismoSpect

Δημιουργία βιβλιοθήκης αρχείων επιταχυνσιογραφημάτων

Περισσότερα

SeismoMatch

Προσαρμογή σεισμικών επιταχυνσιογραφημάτων σε συγκεκριμένο φάσμα απόκρισης

Περισσότερα

SeismoArtif

Δημιουργία τεχνητών επιταχυνσιογραφημάτων προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα φάσματα απόκρισης

Περισσότερα

SeismoSelect

Αναζήτηση, επιλογή και λήψη φυσικών επιταχυνσιογραφημάτων από διαφορετικές βάσεις δεδομένων

Περισσότερα
Αγορά Online