SeismoStruct – Πρόγραμμα Αποτίμησης και Ενίσχυσης κατασκευών για Πολιτικούς Μηχανικούς

Το SeismoStruct είναι ένα βραβευμένο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ικανό να προβλέψει τη συμπεριφορά χωρικών πλαισίων, που υπόκεινται σε μεγάλες μετατοπίσεις υπό στατική ή δυναμική φόρτιση, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις γεωμετρικές μη γραμμικότητες όσο και την ανελαστικότητα των υλικών. Μοντέλα σκυροδέματος, χάλυβα, φέρουσας τοιχοποιίας, ΙΟΠ (FRP) και άλλα είναι διαθέσιμα μαζί με μια μεγάλη βιβλιοθήκη γραμμικών στοιχείων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με μια ευρεία ποικιλία προκαθορισμένων διατομών, μεταλλικών, οπλισμένου σκυροδέματος, φέρουσας τοιχοποιίας και σύμμικτων.

Ο επιλυτής της μη γραμμικής ανάλυσης του SeismoStruct, ο οποίος χρησιμοποιεί την μέθοδο των ινών για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των στοιχείων, έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και επαληθευθεί από χιλιάδες χρήστες για περισσότερο από δέκα χρόνια. Η ακρίβεια του επιλυτή στη μη γραμμική ανάλυση πλαισιακών φορέων έχει αποδειχθεί επανειλημμένως από τις πολυάριθμες επιτυχίες του SeismoStruct σε διαγωνισμούς προσομοίωσης κατασκευών (Blind Test Prediction Exercises).

Το εξαιρετικά απλό και διαισθητικό γραφικό περιβάλλον καθώς και η ευδιάκριτη μεθοδολογία από τον ορισμό των υλικών έως τα κριτήρια επιτελεστικότητας και τα εξαγόμενα αποτελέσματα, οδηγούν σε μια πολύ ομαλή καμπύλη εκμάθησης ακόμα και για τους μηχανικούς, που δεν είναι εξοικειωμένοι με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Επιπλέον, μέσω του Προσομοιωτή Κτιρίου Ο.Σ. και του Οδηγού ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει προσομοιώματα κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος στη στιγμή, εισάγοντας απλώς τη γεωμετρία και τις λεπτομέρειες όπλισης των στοιχείων της κατασκευής.

Γιατί να το χρησιμοποιήσω

Έχει πολύ ομαλή καμπύλη εκμάθησης

Διαθέτοντας ένα εξαιρετικά διαισθητικό γραφικό περιβάλλον και μια ευδιάκριτη μεθοδολογία από τον ορισμό των υλικών έως τα κριτήρια επιτελεστικότητας και τα εξαγόμενα αποτελέσματα, η εκμάθηση του SeismoStruct γίνεται πολύ εύκολα. Δεν απαιτεί εγχειρίδια χρήσης ή διδακτικά παραδείγματα. Κάθε μηχανικός μπορεί να ανοίξει το πρόγραμμα και να αρχίσει να το χρησιμοποιεί. Επιπλέον, μέσω του Προσομοιωτή Κτιρίου Ο.Σ. ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει προσομοιώματα κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος γρήγορα και εύκολα, εισάγοντας απλώς τη γεωμετρία και τις λεπτομέρειες όπλισης των στοιχείων της κατασκευής, ενώ μέσω του Οδηγού μπορεί να προσομοιώσει ακόμη και μεταλλικές κατασκευές στη στιγμή.

Προσφέρει αυξημένη παραγωγικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί ώστε το πρόγραμμα να μην έχει μόνο γρήγορη εκμάθηση, αλλά και να είναι εύκολο και γρήγορο στη χρήση. Με τον Προσομοιωτή Κτιρίου Ο.Σ. παρέχεται η δυνατότητα προσομοίωσης ενός πολυώροφου κτιρίου μέσα σε λίγα λεπτά. Η εισαγωγή των υποστυλωμάτων, δοκών, πλακών και κλιμάκων μπορεί να επιτευχθεί με μόνο μερικά κλικ, ενώ μεγάλες βιβλιοθήκες υλικών έχουν συμπεριληφθεί (π.χ. φύλλα ΙΟΠ). Περαιτέρω, η εκτέλεση των ελέγχων (βάσει Κανονισμών ή των άλλων κριτηρίων επιτελεστικότητας του προγράμματος) και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο. Για την διεξαγωγή των ελέγχων που ορίζουν οι Κανονισμοί, ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον Κανονισμό, την οριακή κατάσταση και τα στοιχεία που θα ελεγχθούν, κατόπιν υπολογίζεται η ικανότητα σε κάθε βήμα της ανάλυσης και ελέγχεται με την αντίστοιχη απαίτηση. Όλες αυτές οι δυνατότητες οδηγούν σε ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον, όπου η προσομοίωση και ο έλεγχος ακόμη και υψηλής πολυπλοκότητας κατασκευών διενεργείται αποτελεσματικά και γρήγορα.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσετε και να εκτελέσετε χιλιάδες αναλύσεις πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά. Το πρόγραμμα «Δημιουργία Αρχείου SPF» συμπεριλαμβάνεται στην εγκατάσταση. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα, μαζί με ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων, όπως το MS Excel, για να δημιουργήσουν εκατοντάδες ή χιλιάδες αρχεία SeismoStruct πολύ γρήγορα χωρίς να απαιτείται καμία ικανότητα προγραμματισμού. Η Δημιουργία Αρχείου SPF μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το πρόγραμμα SeismoBatch του SeismoStruct για την εκτέλεση χιλιάδων αναλύσεων (π.χ. για την παραγωγή καμπυλών ευθραυστότητας) πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διαθέτει αυξημένη ακρίβεια και αξιοπιστία

Το SeismoStruct έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς και επαληθευθεί από χιλιάδες χρήστες για περισσότερο από δέκα χρόνια. Για την προσομοίωση της συμπεριφοράς των στοιχείων χρησιμοποιεί τη μέθοδο των ινών (fibre modelling), όπου οι διατομές διαιρούνται σε ίνες, καθεμία από τις οποίες ακολουθεί τη δική της σχέση τάσης-παραμόρφωσης. Η προσέγγιση αυτή είναι γενικά πιο ακριβής, ειδικά σε μη συνήθης διατομές, για αυτό και κερδίζει σταδιακά έδαφος στην προσομοίωση πλαισιακών φορέων. Επιπλέον, τα στοιχεία δυνάμεων κατανεμημένης πλαστικότητας (force-based elements) με τα σημεία ολοκλήρωσης κατά μήκος του στοιχείου είναι τα πλέον κατάλληλα για μεγάλα τοιχία, όπου η ανελαστικότητα εμφανίζεται καθ’ όλο το ύψος τους και όχι μόνο στα άκρα τους, θεώρηση που εφαρμόζεται ρητά από τα προγράμματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση της πλαστικής άρθρωσης.

Η ακρίβεια του επιλυτή στην μη γραμμική ανάλυση πλαισιακών φορέων έχει αποδειχθεί επανειλημμένως από τις πολυάριθμες επιτυχίες του SeismoStruct σε διαγωνισμούς προσομοίωσης κατασκευών (blind prediction contests), όπως μεταξύ άλλων ο διαγωνισμός Concrete Column Blind Prediction Contest 2010 (UCSD, San Diego, USA), που διεξήχθη υπό την αιγίδα των Network for Earthquake Engineering Simulation (NEES) και Pacific Earthquake Engineering Research Center (PEER, Berkeley University), ο διαγωνισμός του 15ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Αντισεισμικής Μηχανικής (LNEC, Λισαβόνα, Πορτογαλία) και ο πιο πρόσφατος διαγωνισμός QuakeCoRE 2019 (New Zealand Centre for Earthquake Resilience).

Διαθέτει σταθερότητα ανάλυσης

Το SeismoStruct έχει την ικανότητα να υποδιαιρεί επιδέξια το βήμα φόρτισης όποτε προκύπτουν προβλήματα σύγκλισης, με το επίπεδο της υποδιαίρεσης ανάλογο των δυσκολιών που αντιμετώπισε η σύγκλιση. Όταν οι δυσκολίες σύγκλισης ξεπεραστούν, το πρόγραμμα επαναφέρει αυτόματα το βήμα πίσω στην αρχική του τιμή. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα επιτυγχάνει αριθμητική σταθερότητα και ακρίβεια ακόμα και σε πολύ υψηλά επίπεδα έντασης.

Χαρακτηριστικά του SeismoStruct

 • τύποι ανάλυσης
  • Ιδιομορφική ανάλυση
  • Στατική ανάλυση (μη μεταβαλλόμενο φορτίο)
  • Στατική ανάλυση pushover
  • Στατική προσαρμοζόμενη ανάλυση pushover
  • Στατική ανάλυση χρονοϊστορίας
  • Δυναμική ανάλυση χρονοϊστορίας
  • Αυξητική Δυναμική ανάλυση (Incremental Dynamic Analysis, IDA)
  • Ανάλυση Φασματικής Απόκρισης (Response Spectrum Analysis, RSA)
  • Ανάλυση Λυγισμού
 • διεθνές και αγγλικό σύστημα μέτρησης
 • Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πρότυπα οπλισμού
 • υποστηρίζονται οι Ευρωκώδικες, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., ο ASCE 41-17 (Αμερικάνικος Κανονοσμός), ο NTC-18 και NTC-08 (Ιταλικός Κανονισμός) και ο TBDY (Τούρκικος Κανονισμός)
 • 20 μοντέλα υλικών σκυροδέματος, χάλυβα, φέρουσας τοιχοποιίας, FRP και άλλων
 • 72 τύποι διατομών, μεταλλικές, οπλισμένου σκυροδέματος, φέρουσας τοιχοποιίας και σύμμικτες
 • επιλογή από τέσσερα διαφορετικά ανελαστικά πλαισιακά στοιχεία
 • οι γεωμετρικές μη γραμμικότητες και η ανελαστικότητα των υλικών λαμβάνονται υπόψη
 • προσομοιώματα κατανεμημένης πλαστικότητας για ακριβέστερη προσομοίωση της κατανομής της ανελαστικότητας καθ’ ύψος μεγάλων τοιχωμάτων
 • ανελαστικό στοιχείο φέρουσας τοιχοποιίας, δικτυώματος και στοιχείο ραφιού
 • μη γραμμικό στοιχείο ελατηρίου με είκοσι εννιά μη γραμμικές καμπύλες απόκρισης
 • μη γραμμικό προσομοιώμα για τα στοιχεία πλήρωσης
 • μακροστοιχεία για επιφανειακή θεμελίωση και θεμελίωση με πασσάλους
 • στοιχεία ελαστομερούς εφεδράνου και εφεδράνου τριβής ολίσθησης
 • ποικίλα στοχεία μάζας και απόσβεσης
 • προηγμένος, ακριβής και σταθερός μη γραμμικός επιλυτής
 • με την αυτόματη προσαρμογή (μείωση και αύξηση) του βήματος φόρτισης επιτυγχάνεται αριθμητική σταθερότητα και ακρίβεια σε πολύ υψηλά επίπεδα έντασης
 • λεπτομερής παρουσίαση των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Πίνακες, διαγράμματα και τρισδιάστατα γραφήματα είναι διαθέσιμα
 • τρισδιάστατο γράφημα με τα παραμορφωμένα στοιχεία. Αρχεία AVI για την απεικόνιση της αλληλουχίας των δομητικών παραμορφώσεων
 • αυτόματος υπολογισμός της στοχευόμενης μετακίνησης
 • υποστηρίζονται οι έλεγχοι ικανότητας παραμόρφωσης, σε όρους γωνίας στροφής χορδής, και σε διάτμηση όπως ορίζονται στους Κανονισμούς
 • οι έλεγχοι παρουσιάζονται υπό την μορφή πίνακα και σε τρισδιάστατο γράφημα, τα στοιχεία που έχουν υπερβεί την ικανότητά τους επισημαίνονται με κόκκινο, ή με διαβάθμιση χρωμάτων ανάλογα με το ποσοστό υπέρβασης της ικανότητάς τους
 • εύκολη αντιγραφή όλων των δεδομένων, πινάκων και γραφημάτων σε οποιαδήποτε εφαρμογή των Windows (MS Word, MS Excel κ.α.)

Προσομοιωτής Κτιρίου Ο.Σ.

 • εύκολη εισαγωγή βασισμένη στο CAD. Η κάτοψη του ορόφου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φόντο
 • εισαγωγή τρίπλευρων, δίπλευρων και μονόπλευρων μανδυών
 • πιο εύκολος τρόπος εισαγωγής διατομών με μανδύες
 • εύκολη εισαγωγή τοιχοπληρώσεων και μεταλλικών συνδέσμων
 • σημαντικά πιο γρήγορες αναλύσεις με νεές δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων και ένα νέο επιλυτή sparse.
 • ενσωματωμένες προκαθορισμένες διατομές τόσο για τα υφιστάμενα όσο και για τα ενισχυμένα (με μανδύα) μέλη (ορθογώνιες, σχήματος L, σχήματος Τ, κυκλικές, τοιχία, κανονικές ή ανεστραμμένες πλακοδοκοί)
 • πολύ γρήγορη εισαγωγή του διαμήκους και εγκάρσιου οπλισμού μέσω των ειδικών διατάξεων οπλισμού του προγράμματος
 • γραφική εισαγωγή πρόσθετων ράβδων οπλισμού σε οποιαδήποτε θέση
 • προκαθορισμένες ομάδες υλικών για τα υφιστάμενα και τα νέα στοιχεία με δυνατότητα εισαγωγής πολλαπλών υλικών στο ίδιο προσομοίωμα
 • εύκολη προσομοίωση της ενίσχυσης με φύλλα Ινοπλισμένων Πολυμερών (FRP), διατίθεται μεγάλη βιβλιοθήκη με υπάρχοντα ΙΟΠ
 • εύκολη εισαγωγή με μερικά κλικ των υποστυλωμάτων, των δοκών και των πλακώ
 • εύκολη εισαγωγή κλιμάκων
 • εύκολη προσομοίωση κεκλιμένων δοκών και πλακών
 • αυτόματη διαίρεση του υποστυλώματος ώστε να μοντελοποιηθούν τα κοντά υποστυλώματα
 • προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας, αντιγραφής και επαναρίθμησης των στοιχείων
 • πολλαπλές δυνατότητες έλξης στον κάναβο, σε υφιστάμενα στοιχεία ή στο υπόβαθρο CAD