Το έργο αφορά στην εκτέλεση των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την ανακαίνιση ενός διώροφου προσφυγικού κτίσματος από λιθοδομή στη Χαλκίδα, με έτος κατασκευής το 1926. Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας του κτίσματος.