Το έργο αφορά σε οικοδομικές εργασίες στα πλαίσια γενικής ανακαίνισης χώρων και αναβάθμισης της ασφάλειας βιομηχανικού κτιρίου (αποθήκη Logistics της εταιρείας L’Oreal).

Συγκεκριμένα, εξωτερικά του κτιρίου οι εργασίες περιελάμβαναν την αντικατάσταση των κουφωμάτων της βιτρίνας, του κουβουκλίου εισόδου και των εξόδων κινδύνου με νέα κουφώματα και θύρες ασφαλείας. Εσωτερικά του κτιρίου οι εργασίες περιελάμβαναν την ανακαίνιση χώρων υγιεινής (ιατρείο) καθώς και την κατασκευή ενός νέου WC AMEA.