Το έργο αφορά την εκτέλεση των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου “ΧΑΡΑ” στη Χαλκίδα. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες κατασκευές για την παράδοση του κτιρίου ολοκληρωμένου και έτοιμου για λειτουργία. Το κτίριο έχει έξι ορόφους και συνολική επιφάνεια 2000m² περίπου. Εκτός από τις γενικές επισκευές, την αλλαγή διαρρυθμίσεων και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, το έργο περιελάμβανε και την επισκευή και την ενίσχυση των ανεστραμμένων δοκών του δώματος του ξενοδοχείου, που είχαν υποστεί βλάβες από διάβρωση.

Το συνολικό ποσό σύμβασης ανήλθε στις 700,000.00€ περίπου.