Το έργο περιελάμβανε μια σειρά από παρεμβάσεις για την πλήρη ανακαίνιση υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ) στη Χαλκίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα, ώστε να μη διακόπτουν τις δραστηριότητες της τράπεζας.

Η ανακαίνιση έγινε μέσα στο 2016.