Το έργο αφορά στην ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, στην ανακαίνιση και στην επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου ΚΑΠΗ στον Ωρωπό. Οι εργασίες ενίσχυσης περιλάμβαναν επεμβάσεις στη θεμελίωση με την κατασκευή μανδυών, την κατασκευή νέων τοιχίων από χυτό σκυρόδεμα,την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και την ενίσχυση υφιστάμενων μελών με ανθρακονήματα. Στο έργο, επίσης, συμπεριλαμβάνονταν και οι γενικές επισκευές καθώς και η ανακαίνιση του κτιρίου.

Ο προϋπολογισμός υπηρεσίας ανήλθε στις 1,322,090.00€ και η κατασκευή του άρχισε το Σεπτέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2013.