Στο έργο περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των υφισταμένων αμιαντοσωλήνων των δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Αμαρύνθου, Γυμνού, Καλλιθέας και Άνω Βάθειας με σωλήνες από σκληρό PVC.

Το συνολικό μήκος αγωγών που θα τοποθετηθούν ανέρχεται στα 9400m, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 375,000.00€. Σημειώνεται ότι το έργο εκτελέσθηκε εξ ολοκλήρου από συνεργεία και μηχανήματα της ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ.