Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση των διαβρώσεων του χάλυβα και της ενανθράκωσης καθώς και της τοπικής αποσάθρωσης του σκυροδέματος σε κτίρια του παραθεριστικού συγκροτήματος “Ακτή Τρίτωνας” στα Πολιτικά Ευβοίας. Επίσης, περιλαμβάνει την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και των χρωματισμών στις περιοχές των επεμβάσεων.

Οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2017.