Το έργο αφορούσε στις οικοδομικές εργασίες στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του κτιρίου του ΟΤΕ επί της οδού Θηβών στον Πειραιά για την κατασκευή ενός νέου Data Center. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2017 και ολοκληρώθηκαν στα μέσα του Ιανουαρίου του 2018.

Στις βασικές εργασίες περιλαμβάνονταν καθαιρέσεις διαχωριστικών και τοιχοπληρώσεων για ενοποίηση χώρων, η εξομάλυνση δαπέδων με χρήση σφαιριδιοβολής, η κατασκευή πυροφραγμών διελεύσεων Η/Μ δικτύων, πυράντοχων χωρισμάτων και πορτών, η κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου εποξειδικού (ρητινούχου) δαπέδου, οι γενικοί χρωματισμοί του κτιρίου και διάφορες μεταλλικές κατασκευές και ράμπες.