Το έργο αφορά στην ανακαίνιση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων και των όψεων καταστήματος supermarket στην Άνοιξη Αττικής. Η εργολαβία περιελάμβανε και την κατασκευή νέου χώρου έψησης ψωμιού, τον εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και την ανακατασκευή του εξωτερικού χώρου και του χώρου στάθμευσης.

Πιο αναλυτικά πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

  • Κατασκευή χώρου έψησης ψωμιού
  • Γενικές επισκευές και ανακαινίσεις, αλλαγή διαρρυθμίσεων
  • Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων και τοποθέτηση νέων
  • Αποξήλωση της παλιάς ψευδοροφής και κατασκευή νέας
  • Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών πινάκων και τοποθέτηση αυτοματισμών στο κατάστημα
  • Αντικατάσταση φωτισμού στο χώρο στάθμευσης
  • Κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης και διαγράμμισης στο χώρο στάθμευσης
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, περίφραξης και πεζοδρομίων

Η επιφάνεια του κτιρίου είναι περίπου 1450m2, το έργο εκτελέστηκε το καλοκαίρι του 2013, οι εργασίες διήρκεσαν 45 ημερολογιακές ημέρες, και το κατάστημα έμεινε εκτός λειτουργίας για μόλις τρεις βδομάδες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 580,000.00€.