Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση 66 υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοποθέτηση νέων οπλισμών (διαμήκων και συνδετήρων) και τη δημιουργία μανδύα με τη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις ενίσχυσης στη θεμελίωση με τη χρήση χυτού σκυροδέματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 70,000.00€ και η διάρκεια του ήταν δύο μήνες (Ιούνιος και Ιούλιος 2009).