Το έργο αφορά στην κατασκευή της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού ενός οκταώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Βόρεια Εύβοια. Η ενίσχυση περιλαμβάνει την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα όλων των υποστυλωμάτων και των περισσότερων δοκών καθώς και επεμβάσεις στη θεμελίωση με την αύξηση της επιφάνειας των θεμελίων και την ένωσή τους με συνδετήριες δοκούς. Τέλος, περιλαμβάνονται μικρές επεμβάσεις στις πλάκες για την προστασία του οπλισμού από διάβρωση.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 200,000.00€ περίπου και οι εργασίες διήρκεσαν τρεις μήνες (Απρίλιος έως Ιούλιος 2014).