Το έργο αφορά στην επισκευή και ενίσχυση του δαπέδου βιομηχανικού κτιρίου επιφάνειας 37.500m² περίπου. Το δάπεδο είχε σημαντικές αστοχίες εξαιτίας της καθίζησης των επιχώσεων κάτω από την πλάκα σκυροδέματος και εμφάνιζε ρωγμές πάχους έως και 5cm. Η αποκατάσταση έγινε σε επιφάνεια 20.000m² περίπου με τη διενέργεια τσιμεντενέσεων (περίπου 400.000 λίτρα) και την επισκευή ρωγμών συνολικού μήκους 20.000m με διάφορες μεθόδους ανάλογα το πάχος τους. Επίσης, γίνονται και εσωτερικές διαρρυθμίσεις στους ψυκτικούς θαλάμους της αποθήκης συνολικής επιφάνειας 7.500m² και διάφορες εργασίες ανακαίνισης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου 1.600.000€ και οι εργασίες πραγματοποιούνται σταδιακά μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και καλοκαιριού 2021 με την αποθήκη σε λειτουργία.