Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση διώροφου κτιρίου με υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα στην Αθήνα. Οι εργασίες ενίσχυσης του φορέα περιελάμβαναν την προσθήκη εξωτερικά και εσωτερικά μεταλλικών χιαστί συνδέσμων και τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ συγκεκριμένα υφιστάμενα μέλη ενισχύθηκαν με ινοπλισμένα πολυμερή και μεταλλικά ελάσματα. Ένα σημαντικό τμήμα του έργου αφορούσε στην ενίσχυση της πλάκας οροφής του υπογείου επιφανείας 1000m², η οποία είχε υποστεί σημαντικές βλάβες και καθιζήσεις έως 6cm(!) λόγω αυξημένων κατακορύφων φορτίων και λαθών στο σχεδιασμό της. Η ενίσχυση της πλάκας πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό εκτοξευόμενου σκυροδέματος (στην κάτω παρειά) και ανθρακοελασμάτων (στην άνω παρειά).

Οι εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 500,000.00€, εκτελέστηκαν σε μόλις 45 ημέρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2018.