Το έργο αφορά στη μελέτη και την κατασκευή της ενίσχυσης κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία στη Χαλκίδα, ώστε να καταστεί δυνατή η προσθήκη δύο νέων ορόφων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το υφιστάμενο κτίριο ήταν από φέρουσα λιθοδομή με κάποια υποστυλώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2019 και έγινε με εφαρμογή του ΚΑΝΕΠΕ.

Η προτεινόμενη λύση ενίσχυσης περιελάμβανε ενίσχυση των περισσότερων φέροντων τοίχων από λιθοδομή με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και των υποστυλωμάτων με υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).

Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τα πρόγραμματα SeismoBuild και SeismoStruct.

H κατασκευή των επεμβάσεων έγινε μεταξύ Ιανουαρίου και Μαϊου 2020.