Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού ενός τριώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Οι εργασίες ενίσχυσης περιελάμβαναν την προσθήκη νέων τοιχίων για την ενίσχυση του μαλακού ορόφου στο ισόγειο.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010 και ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο μηνών περίπου.