Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κτίριο στη Χαλκίδα. Η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με την τοποθέτηση οπλισμού, που στερεώθηκε με τα απαραίτητα βλήτρα, και στη συνέχεια με τη δημιουργία νέας στρώσης με τη χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος.