Το έργο αφορά στην ενίσχυση των κατακόρυφων μελών στην πιλοτή ενός κτιρίου στη Νέα Ερυθραία.

Η ενίσχυση έγινε με χρήση ανθρακοϋφασμάτων (FRP) περιμετρικά των τοιχίων και των υποστυλωμάτων του ισογείου σε όλο το ύψος τους και πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2018.