Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή της ενίσχυσης της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα έμπροσθεν του Ναού της Αθηνάς Νίκης στα Προπύλαια της Ακροπόλεως των Αθηνών.

Η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ανθρακοϋφασμάτων, ενώ στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή πολυουρεθανικού δαπέδου με επίπαση χαλαζιακής άμμου στην είσοδο του Ναού.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011.