Το έργο αφορά στην ενίσχυση των τοίχων και της οροφής σήραγγας λατομείου με οπλισμένο εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Οι εργασίες εκτελέστηκαν μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2014.