Το έργο αφορά στην ενίσχυση των τοίχων και της οροφής σήραγγας λατομείου με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινο πλέγμα και ίνες.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 και Ιανουαρίου 2020.