Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή περιμετρικής θεμελιοδοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την ενίσχυση του κτιρίου από λιθοδομή και στραγγιστηρίου για τον υποβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα και την εκτόνωση των υδροστατικών πιέσεων. Επίσης, στις εργασίες περιλαμβάνονται και η απoκατάσταση των ρηγματώσεων στη λιθοδομή με αρμολόγημα, οι τσιμεντενέσεις πλήρωσης και η λιθοσυρραφή ,που πραγματοποιήθηκαν, όπου απαιτήθηκε.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2012.