Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Βόρεια Εύβοια. Εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν, ήταν η τοποθέτηση νέων οπλισμών (διαμήκων και συνδετήρων) περιμετρικά και κατασκευή μανδύων εκτοξευόμενου σκυροδέματος στα υποστυλώματα ισογείου και Α’ ορόφου καθώς και η αποκατάσταση της συνέχειας παλαιού-νέου σκυροδέματος με τη χρήση βλήτρων και εποξειδικών ρητινών. Προηγήθηκαν οι επεμβάσεις στη θεμελίωση με την ενίσχυση των θεμελίων.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν το φθινόπωρο του 2014.