Το έργο περιλαμβάνει την ενίσχυση με χυτό σκυρόδεμα υφιστάμενης πλάκας σε βιομηχανική εγκατάσταση στη Β. Εύβοια. Περιλαμβάνει την τοποθέτηση πάνω από 10,000 βλήτρων για τη σύνδεση παλαιού και νέου σκυροδέματος.

Οι εργασίες διήρκεσαν μόλις 10 ημέρες το 2018.