Το έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκτασης κτιρίου 120m2 και την κατασκευή εγκαταστάσεων του χώρου έψησης καθώς και ψυκτικού θαλάμου βαθιάς κατάψυξης στο χώρο αυτό. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονταν όλες οι απαιτούμενες εργασίες, έτσι ώστε στην παράδοση να είναι έτοιμο για λειτουργία.

Στις βασικές εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν,  περιλαμβάνονται η κατασκευή του φέροντος οργανισμού, οι χωματουργικές και οι οικοδομικές εργασίες, η ηλεκτρομηχανολογική και κλιματιστική εγκατάσταση, η τοποθέτηση θερμομόνωσης – υγρομόνωσης κοκ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 223,000.00€ και οι εργασίες διήρκεσαν 50 ημερολογιακές ημέρες (φθινόπωρο 2012), με πολλές εργασίες να πραγματοποιούνται τις βραδινές ώρες, ώστε να μη διακοπεί η λειτουργία του καταστήματος.