Το έργο αφορά στην επέκταση supermarket στα Πατήσια με την κατασκευή νέου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε επαφή με το υφιστάμενο κατάστημα. Η διάρκεια του έργου ήταν μόλις τρεις μήνες, μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2018, και ο προϋπολογισμός του 1,200,000.00€.

Η εργολαβία περιελάμβανε και εργασίες προσωρινής αντιστήριξης υψηλού βαθμού δυσκολίας λόγω του μεγάλου ύψους των γειτονικών κτιρίων καθώς και κάποιες στατικές επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και μεταλλικές λάμες).