Το έργο αφορά στην αποκατάσταση των βλαβών και την ενίσχυση ενός διώροφου κτιρίου με πιλοτή, που υπέστη πολύ σοβαρές βλάβες στους σεισμούς του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2014 στην Κεφαλονιά.

Η αποκατάσταση των υφιστάμενων μελών έγινε με ρητινενέσεις, ενώ σε τρεις περιπτώσεις πλήρους αποσύνθεσης των υποστυλωμάτων πραγματοποιήθηκε προσεκτική καθαίρεση του ρηγματωμένου σκυροδέματος και αποκατάσταση της διατομής με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.

Η ενίσχυση των υποστυλωμάτων της πιλοτής πραγματοποιήθηκε με πολύ ισχυρούς μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Η διάρκεια των εργασιών ήταν 30 ημέρες.