Το έργο αναφέρεται σε μια σειρά από υποέργα με επισκευές και στατικές ενισχύσεις εγκαταστάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί σημαντικές βλάβες από διάβρωση. Στις εργασίες περιλαμβάνονται η απομάκρυνση του ρηγματωμένου σκυροδέματος και ο καθαρισμός της επιφανειακής διάβρωσης του οπλισμού με αμμοβολή, ενισχύσεις με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές καθώς και η εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας στα υφιστάμενα μέλη.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και Φεβρουαρίου 2020.