Το έργο αφορά στην επισκευή βλαβών από διαβρώσεις των στοιχείων του φέροντος οργανισμού του κτιριακού συγκροτήματος του ξενοδοχείου “Grand Bleu” στην Ερέτρια Ευβοίας. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης διατομής στα υπάρχοντα φέροντα κατακόρυφα και οριζόντια (υποστυλώματα και δοκοί) στοιχεία, αφού προηγουμένως είχε γίνει καθαρισμός από τις σκουριές και πέρασμα με αναστολέα διάβρωσης του οπλισμού. Εκτός από τις δομικές επεμβάσεις, πραγματοποιήθηκαν επίσης και διάφορες οικοδομικές εργασίες (αποκαταστάσεις επιχρισμάτων, χρωματισμοί κλπ) στα πλαίσια γενικής αναβάθμισης της κτιριακής εγκατάστασης του ξενοδοχείου.