Το έργο αφορά στη διαμόρφωση των εσωτερικών διαρρυθμίσεων καταστήματος supermarket σε υπό κατασκευή εμπορικό κέντρο στο Νεώριο της Σύρου. Η εργολαβία περιελάμβανε και την κατασκευή νέου χώρου έψησης ψωμιού, την πλήρη κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση νέου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους και νέου Υποσταθμού. Η επιφάνεια του καταστήματος είναι περίπου 1.500 m2 και το έργο εκτελέστηκε μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2015 σε 80 ημέρες. Ο προϋπολογισμός ανήλθε στις 775,000.00€.