Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων υποδομής του Αλιευτικού Καταφυγίου του Αγ. Νικολάου στον Δήμο Θίσβη Βοιωτίας και συγκεκριμένα την κατασκευή δύο μόλων μήκους 90m και 15m, ενός κρηπιδότοιχου καθώς και των έργων υποδομής και οδοποιίας του καταφυγίου (οδός πρόσβασης, θέσεις παρκαρίσματος κτλ).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,079,000.00€. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2009.