Έργο κατασκευής δαπέδων, βάθρων και θεμελιώσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα του μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιομηχανική μονάδα παραγωγής μαγνησίου στη Βόρεια Εύβοια.