Έργο κατασκευής δώδεκα βάθρων στήριξης περιστροφικού φούρνου και των θεμελίων του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μονάδα παραγωγής μαγνησίου στη Βόρεια Εύβοια.

Συνολικό ποσό σύμβασης: 400.000,00€ περίπου.