Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός super-market επιφανείας 3000m² περίπου στη Λάρισα.

Ολοκληρώθηκε σε μόλις 4.5 μήνες, μεταξύ Σεπτεμβρίου 2018 και Ιανουαρίου 2019. Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 3,330,000.00€ περίπου.