Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός supermarket επιφανείας 2700m² περίπου στο Περιστέρι στη θέση ενός υφιστάμενου καταστήματος. Η κατασκευή πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:

Κατά την πρώτη φάση κατασκευάσθηκε ένα προσωρινό κατάστημα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης το υφιστάμενο κατάστημα κατεδαφίστηκε μερικώς και επεκτάθηκε, ενώ στην τρίτη φάση έγινε η ένωση των δύο τμημάτων του κτιρίου.

Η διάρκεια του έργου είναι 8 μήνες και ο προϋπολογισμός του ανήλθε στα 3,575,000.00€ περίπου.

Στις εργασίες επέκτασης του υφιστάμενου καταστήματος περιλαμβάνονται και ενισχύσεις με ανθρακοελάσματα, ειδικά κορδόνια αγκύρωσης από FRP και μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.