Το έργο αφορά στην καθαίρεση του δώματος ενός εννιαώροφου βιομηχανικού κτιρίου και στην απομάκρυνση του από το κτίριο.

Λόγω του βάρους του τμήματος (περίπου 40tn), που αποκόπηκε , και του ύψους, στο οποίο βρισκόταν (περίπου 35m από τη στάθμη εδάφους), η απομάκρυνση του τμήματος έγινε με τη χρήση γερανού 500tn.

Η ΑΛΦΑΚΑΤ ήταν τεχνικός σύμβουλος του συγκεκριμένου έργου.