Το έργο αφορά στην καθαίρεση πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος με μεθόδους αδιατάρακτης κοπής και την κατασκευή στην ίδια θέση, αλλά σε διαφορετικό ύψος, νέας σύμμικτης πλάκας επιφάνειας περίπου 300m2. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται και εργασίες στατικής ενίσχυσης μεμονωμένων μελών του φορέα από οπλισμένο σκυρόδεμα, η κατασκευή μεταλλικού κλιμακοστασίου και τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλες εργασίες ενίσχυσης.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν ως μέρος της κατασκευής ενός καινούριου εμπορικού κέντρου στη Σύρο και η διάρκεια τους ήταν 70 ημέρες μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Ιανουαρίου 2015.