Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στην μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. 11-ορoφου κτιρίου με δύο υπόγεια στο κέντρο της Αθήνας. Ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με κάποιες προεντεταμένες δοκούς και η συνολική του επιφάνεια είναι 12.000m² περίπου.

Πραγματοποιήθηκαν ανελαστικές αναλύσεις με το πρόγραμμα SeismoBuild και με εφαρμογή του του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2019 και η προτεινόμενη λύση ενίσχυσης περιελάμβανε νέα διατμητικά τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα και ενίσχυση επιλεγμένων υφιστάμενων υποστυλωμάτων με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).