Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στην μελέτη ενίσχυσης του Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ξενοδοχείο 5000m² στην Ερέτρια, με εφαρμογή του Κανονισμού ΚΑΝΕΠΕ και του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2018 και η προτεινόμενη λύση ενίσχυσης περιελάμβανε νέα διατμητικά τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα και ενίσχυση με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε επιλεγμένα υφιστάμενα υποστυλώματα.

Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το πρόγραμμα SeismoBuild.