Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στη μελέτη ενίσχυσης τριώροφου κτιρίου στην Αθήνα. Ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και η ενίσχυση πραγματοποιήθηκε με υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2018 με χρήση του προγράμματος SeismoBuild και εφαρμογή του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3.