Το έργο αφορά στον έλεγχο στατικής επάρκειας και στην μελέτη ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού πενταώροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στον Πειραιά. Πραγματοποιήθηκαν ανελαστικές αναλύσεις με το πρόγραμμα SeismoBuild και με εφαρμογή του του Ευρωκώδικα 8 – Μέρος 3.

Η μελέτη έγινε το 2020 και η προτεινόμενη λύση ενίσχυσης περιελάμβανε την ενίσχυση επιλεγμένων υφιστάμενων υποστυλωμάτων με μανδύες από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP).