Το έργο αφορά τη γεωτεχνική έρευνα – αξιολόγηση και τη μελέτη και κατασκευή στεγανολεκάνης για τη μόνιμη στεγάνωση υπογείου υπό του υδροφόρου ορίζοντα σε κτίριο κατοικιών επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος (παραλιακή λεωφόρος) στην περιοχή Βούλα Αττικής.