Το έργο αφορά στη μελέτη και κατασκευή της ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού του κτιριακού συγκροτήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα του ξενοδοχείου “Miramare” στην Ερέτρια Ευβοίας, συνολικής επιφάνειας 3.500 m2 περίπου. Οι εργασίες ενίσχυσης, που πραγματοποιήθηκαν, περιελάμβαναν επεμβάσεις στη θεμελίωση, εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης της διατομής των υπάρχοντων φερόντων κατακόρυφων στοιχείων (υποστυλωμάτων), εργασίες περίσφιξης και ενίσχυσης σε διάτμηση υποστυλωμάτων με ανθρακονήματα, εφαρμογή βλήτρων με χρήση εποξειδικών ρητινών κ.α.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στις 110.000,00€ περίπου. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2008.