Το έργο αφορά στη μελέτη στατικής επάρκειας οκταωρόφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Βόρεια Εύβοια. Ο έλεγχος έγινε με το πρόγραμμα SeismoBuild το 2019 με χρήση του Ελληνικού Κανονισμού Επεμβάσεων, ΚΑΝΕΠΕ.