Το έργο αφορά στη μελέτη στατικής επάρκειας σχολικού συγκροτήματος στο Π. Ψυχικό. O έλεγχος έγινε το 2019 τόσο με τον ΚΑΝΕΠΕ όσο και με τον Ευρωκώδικα 8, Μέρος 3, με τη χρήση του πακέτου SeismoBuild.